Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meedoen is belangrijker dan winnen? (2014)

vergelijking van spelgerichte en prestatiegerichte sport apps in de context van sportmotivatie

Auteur(s): Jim Kroezen

Hoewel voldoende sporten goed is voor de gezondheid zijn er veel mensen die niet aan de normen voldoen. Ontwikkelingen op het gebied van mobiele apps hebben gezorgd voor meer potentiële mogelijkheden om sporten te stimuleren. Er zijn momenteel allerlei soorten apps die tijdens het sporten worden gebruikt, van prestatiegerichte pro apps tot spelgerichte fun apps. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld wat de effecten zijn van pro en fun apps en sociale interactie in apps op de sportmotivatie bij gebruikers. In een online experiment is de sportmotivatie van proefpersonen gemeten, nadat deze zijn blootgesteld aan een hardloop app met vier variaties: een fun app met en zonder sociale interactie en een pro app met en zonder sociale interactie. Er is beperkte steun gevonden voor de verwachting dat pro apps een positiever effect op extrinsieke motivatie hebben dan fun apps. Daarnaast werd tegen verwachting aangetroffen dat pro apps ook een positiever effect hebben op intrinsieke motivatie dan fun apps. Sociale interactie in sport apps lijkt geen effect te hebben op sportmotivatie.

Literatuurverwijzing: Kroezen, J. (2014). Meedoen is belangrijker dan winnen?: vergelijking van spelgerichte en prestatiegerichte sport apps in de context van sportmotivatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving