Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meedoen met een licht verstandelijke beperking (2022)

literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking

Het belang van een prettige vrijetijdbesteding voor mensen met een lvb is onderwerp van een deze iteratuurverkenning van Movisie. In deze publicatie komt onder andere naar voren dat mensen met een lvb minder deelnemen aan activiteiten in de vrije dan mensen zonder verstandelijke beperking, minder vaak vrijwilligerswerk doen en aanzienlijk minder sporten.
Ook blijken er volop mogelijkheden te zijn om daar verandering te brengen. Het rapport toont vele mooie voorbeelden, kort en helder in kaders beschreven, van hoe sociale en sportieve initiatieven mensen in een kwetsbare positie – ook mensen met een lvb – stimuleren mee te doen en ervoor zorgen dat ze anderen kunnen ontmoeten. 

Literatuurverwijzing: Schrijver, E., Eden, D. van, Damhuis, E., & Hofman, E. (2022). Meedoen met een licht verstandelijke beperking: literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Movisie.

Omschrijving