Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meedoen met gym: plezier en succes stimuleren door op maat motorisch te leren (2014)

Het merendeel van de kinderen met een motorische beperking of achterstand doet in hun vrije tijd niet of nauwelijks mee aan sport- en beweegactiviteiten (Bult, Verschuren, Jongmans, Lindeman & Ketelaar, 2011). De gymles op school is voor deze kinderen vaak de enige plek waar ze ervaringen opdoen met sport en -bewegingsactiviteiten. Met de nieuwe wet Passend Onderwijs komen steeds meer van deze kinderen in het reguliere onderwijs terecht. Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding staan voor de belangrijke uitdaging om ook deze kinderen met plezier en succes mee te laten doen in de gymles. Het onderzoeksprogramma ‘Meedoen met Sport’ wil de vakleerkrachten hierin ondersteunen.

Literatuurverwijzing: Kamp, J. van der, & Abswoude, F. van (2014, oktober). Meedoen met gym: plezier en succes stimuleren door op maat motorisch te leren. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 8-11)