Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen (2023)

factsheet 2023/2

Sportopleidingen zijn de afgelopen drie jaar aan de slag gegaan om sociale inclusie en diversiteit meer te verweven in de opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder twaalf sportopleidingen.

De opleidingen willen zo beter aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen ze voldoen aan de wensen uit het sportwerkveld rondom inclusie en diversiteit.

Groter aanbod en concreter beleid
De verhoogde aandacht voor sociale inclusie en diversiteit komt in de opleiding voornamelijk tot uiting in:

  • een vergroot aanbod in het curriculum;
  • het vormen van (concreter) beleid.

Meer aandacht voor doelgroepen en vaardigheden in curriculum
Opleidingen willen studenten meer kennis over en ervaring met werken met meerdere doelgroepen laten opdoen. Daarnaast is er een grotere focus gekomen op het aanleren van vaardigheden die studenten helpen om inclusief sporten en bewegen te ondersteunen.

Toch lijken veel opleidingen nog deels zoekende naar hoe ze inclusie en diversiteit beter kunnen borgen in het curriculum. Een veel voorkomende vraag is in hoeverre het cursusaanbod over de thema’s inclusie en diversiteit verplicht moet zijn.

Ontwikkeling van beleid verschilt sterk
Er zijn grote verschillen tussen opleidingen in de ontwikkelacties binnen het beleid. Zo heeft aantal opleidingen op meerdere aspecten beleid opgesteld en ingevoerd, terwijl andere hun ideeën voor wijzigingen in het beleid nog moeten uitwerken.

Beleidsthema’s waar opleidingen mee bezig zijn geweest zijn:

  • visieontwikkeling;
  • draagvlak creëren onder docenten;
  • een inclusief opleidingsklimaat creëren;
  • leerlingenzorg;
  • een meer diverse studenten- en docentenpopulatie realiseren.

De meeste sportopleidingen geven aan de komende jaren het curriculumaanbod en het beleid voor sociale inclusie en diversiteit verder uit te willen werken.

In gesprek met opleidingen
Voor het huidige onderzoek interviewden we professionals van twaalf sportopleidingen: negen hbo-opleidingen (waaronder vijf sportkunde- en vier ALO-opleidingen) en drie mbo-opleidingen.

Literatuurverwijzing: Nouwens, S., Venneker, E., & Elling, A. (2023). Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen: factsheet 2023/2. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving