Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer bewegen op school: waarom en hoe? (2018)

bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet

SMART MOVES! heeft de afgelopen vier jaar in Nederland verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn.

In deze factsheet wordt, op basis van de bevindingen van het SMART MOVES! onderzoek, beschreven waarom bewegen op school belangrijk is en hoe meer bewegen op school vorm kan krijgen volgens leerkrachten en leerlingen en wat in de praktijk haalbaar is. De factsheet besluit met een aantal aanbevelingen voor beleid en praktijk.

De experimenten van SMART MOVES! gaven geen overtuigend bewijs voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en algemene schoolprestaties. De leerkrachten ervaren echter dat een actieve pauze tussen de vakken een positieve invloed heeft op de sfeer, het gedrag en de aandacht in de klas.

Door meer bewegen op school te integreren, kan wel worden bijgedragen aan de beweegvaardigheden en gezondheid van kinderen, die de afgelopen jaren steeds verder zijn afgenomen. Bij kinderen is namelijk wel overtuigend bewijs dat bewegen een positief effect heeft op (risicofactoren voor) chronische ziekten.

Het onderzoeksproject SMART MOVES! is gefinancierd door NWO en uitgevoerd door een consortium onder leiding van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Berg, V. van den, Mol, P., & Singh, A.S. (2018). Meer bewegen op school: waarom en hoe?: bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet. Amsterdam: Smart moves!.

Omschrijving