Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer dan 3500 m2 aan zelfvertrouwen (2016)

onderzoek naar de mate van zelfvertrouwen gerelateerd aan voetbaldeelname bij jongeren met en jongeren zonder cerebrale parese

Auteur(s): Heleen Slingerland

Er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag of sportdeelname, zoals voetbal, een significante bijdrage levert aan het zelfvertrouwen van jongeren met cerebrale parese (CP) en hoe dat is in vergelijking met jongeren zonder CP. Dit onderzoek maakt gebruik van een mixed-methodes ontwerp. De kwantitatieve gegevens zijn gemeten door middel van de Rosenberg-zelfwaarderingsschaal [RSEQ], die het zelfvertrouwen meet in dagelijks leven en in voetbalcontext. De sport- en omgevingsfactoren zijn gemeten door de Sport- en Omgevingsfactoren Vragenlijst Paralympische Sporter [SOVPS]. De kwalitatieve gegevens zijn in kaart gebracht door semigestructureerde interviews bij jongeren met CP (N=15, M=21.70) en jongeren zonder CP (N=18, M=19.11). Uit het onderzoek blijkt dat sport- en omgevingsfactoren meer gerelateerd zijn aan het zelfvertrouwen bij jongeren met CP dan bij jongeren zonder CP. Voornamelijk omgevingsfactoren hebben een samenhang met zelfvertrouwen bij jongeren met CP in het dagelijks leven.

Literatuurverwijzing: Slingerland, L.F. (2016). Meer dan 3500 m2 aan zelfvertrouwen: onderzoek naar de mate van zelfvertrouwen gerelateerd aan voetbaldeelname bij jongeren met en jongeren zonder cerebrale parese. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving