Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer en beter bewegen (2006)

binnen en buiten de school

Deze handleiding om beweging te promoten bij kinderen van de lagere school werd geschreven in opdracht van het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid in Vlaanderen, wat wordt gevormd door een onderzoeksgroep van de UGent, KU Leuven en VU Brussel. De doelstellingen van dit steunpunt zijn: het huidige patroon van fysieke activiteit, fysieke fitheid, sportparticipatie en de algemene gezondheid van de Vlaamse bevolking onderzoeken; de relatie tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid en sportparticipatie enerzijds en gezondheid anderzijds bij de Vlaamse bevolking in kaart brengen; het effect van verschillende projecten (interventies) ter promotie van fysieke activiteiten nagaan en dit bij verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende sociale settings doen; en het in kaart brengen van letsels en gezondheidsschade ten gevolge van fysieke activiteit en sportparticipatie. In deze publicatie wordt in het kader van de derde doelstelling het effect van een tweejarige interventie ter promotie van sport en beweging bij kinderen van de lagere school nagegaan, door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. De resultaten toonden aan dat de promotie van sport en beweging via de school kan leiden tot meer sportparticipatie en beweging op en buiten de school.

Literatuurverwijzing: Verstraete, S., Bourdeaudhuij, I. de, Clercq, D. de, & Cardon, G. (2006). Meer en beter bewegen: binnen en buiten de school. St. Amandsberg: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOONDZ-013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving