Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meervoudig gebruik sportparken (2021)

een evaluatiestudie naar de maatschappelijk meerwaarde van Fysio PP op sportpark Molenvliet

De tijdelijke vestiging van fysiopraktijk PP (Fysio PP) bij GVV Unitas valt nu buiten het bestemmingsplan. Bij wijze van een pilot is twee jaar terug voor een periode van vijf jaar toegestaan dat fysiopraktijk PP zich vestigt op sportpark Molenvliet.

In dit rapport evalueert het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Gorinchem deze periode en biedt een afwegingskader om de gemeente te informeren, gebaseerd op meerdere diepte-interviews (met onder andere wethouders, beleidsmedewerkers en bestuurders van de voetbalvereniging en fysiopraktijk) en aangevuld met documentanalyses van gemeentelijke beleidskaders. In het afwegingskader wordt ingezoomd op de multifunctionele inzet van de fysiopraktijk en wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan en de omgevingsvisie van Molenvliet, om te bezien of haar inspanningen voldoen aan de beleidsnormen.

Literatuurverwijzing: Nafzger, P., & Hoekman, R.H.A. (2021). Meervoudig gebruik sportparken: een evaluatiestudie naar de maatschappelijk meerwaarde van Fysio PP op sportpark Molenvliet. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0025 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-786 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving