Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meldingen van discriminatie in Nederland (2012)

Diverse instanties in Nederland registreren meldingen van discriminatie. Zo kunnen klachten worden ingediend bij antidiscriminatiebureaus en bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), of kan aangifte gedaan worden bij de politie. Ook stichtingen, zoals het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CID) registreren discriminatiegegevens. Registraties zijn in eerste instantie bedoeld om de discriminatiemelding te behandelen. De vraag is gerezen of de huidige registraties ook een beeld geven van de discriminatie in Nederland. In dit rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Welk beeld tonen de registraties van meldingen van discriminatie? Zijn de registratiegegevens bruikbaar om een beeld te geven van de ervaren discriminatie in Nederland?

Literatuurverwijzing: Andriessen, I., & Fernee, H. (2012). Meldingen van discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving

 • Jaar:
  2012
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Collatie:
  75 p. fig. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):