Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente (2021)

gemeenteraadsverkiezingen 2022

In deze brochure worden negen thema’s vanuit de sport gekoppeld aan het sociale, ruimtelijke en economische beleidsdomein van gemeenten. Een integrale benadering waarbij iedere investering in sport en bewegen bijdraagt aan de energie en gezondheid van de inwoners van uw gemeente.

Literatuurverwijzing: (2021). Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente: gemeenteraadsverkiezingen 2022. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving