Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Met zorg ouder worden (2013)

zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor hulpbehoevende en kwetsbare ouderen. Zij gaan vaak van verschillende voorzieningen gebruikmaken naarmate ze ouder worden. Welke trajecten doorlopen ze feitelijk in het weidse landschap van medische zorg, informele zorg, mantelzorg, gemeentelijke ondersteuning, thuiszorg en tehuiszorg? Deze studie geeft een beeld van de zorg en ondersteuning die 65-plussers feitelijk ontvangen in een periode van tien jaar en onderscheidt vijf herkenbare patronen en profielen.

Literatuurverwijzing: Campen, C. van, Broese van Groenou, M., Deeg, D., & Iedema, J. (2013). Met zorg ouder worden: zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut OUDE-0026 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving