Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs (2021)

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben behoefte aan een meetinstrument dat de motorische vaardigheden van de leerlingen in het speciaal onderwijs in kaart brengt.

Volgens hen moet het meetinstrument voldoende aandacht hebben voor de diversiteit in de motorische ontwikkeling van de doelgroep. De vakleerkrachten krijgen daardoor inzicht in:

  1. de mogelijkheden en onmogelijkheden van een kind en veranderingen daarvan over tijd (monitoring) en
  2. de extra ondersteuningsbehoefte (screening).

Een recent ontwikkeld meetinstrument (september 2020) dat zich specifiek op kinderen uit het speciaal onderwijs richt, VolgMij Speciaal, blijkt wel aan een deel van de eisen van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Maar voor sommige eisen kan dit nog niet gemeten worden omdat het meetinstrument nog te nieuw is en waarschijnlijk doordat de bestaande meetinstrumenten voor kinderen in het regulier onderwijs zijn ontwikkeld.

Dit blijkt uit een onderzoek van Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS, waarin een overzicht is gemaakt van de verschillende meetinstrumenten voor motorische vaardigheden die in Nederland beschikbaar zijn en de inzet daarvan in het speciaal onderwijs. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs zijn geïnterviewd over het gebruik van een meetinstrument voor het meten van motorische vaardigheden en de eisen waaraan een meetinstrument zou moeten voldoen.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De belangrijkste eigenschappen van een meetinstrument voor het speciaal onderwijs komen grotendeels overeen met die voor een meetinstrument in het regulier onderwijs. Het grootste verschil is dat de vakleerkrachten in het speciaal onderwijs geen belang hechten aan normwaarden (gemiddelde scores of zorgindicaties).
  • Volgens de vakleerkrachten is een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs beter bruikbaar dan een motorische test.

Klik hier voor rapport ‘Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen’ voor het regulier onderwijs

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Lucassen, J.M.H., & Singh, A.S. (2021). Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-744 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving