Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Minder verzuim bij verbetering leefstijl (2009)

In een prospectief onderzoek onder 3436 bankmedewerkers is het verband onderzocht tussen leefstijlverandering en verzuim. Voor het onderzoek zijn vier databestanden gekoppeld, de antwoorden op de leefstijlenquêtes uit 2006 en 2007 en de verzuimdata uit die jaren. Uit de analyse van de samenhang tussen leefstijlverandering en verzuimverandering blijkt dat positieve ontwikkelingen: meer sporten, matig alcoholgebruik en een betere energiebalans samengaan met een verzuimdaling. De bewijsvoering voor een oorzakelijk verband tussen de leefstijlverbetering van de bankmedewerkers en het door vele factoren bepaalde verzuim is moeilijk. Omdat we de mogelijke aanwezigheid van een verstorende factor die invloed heeft op zowel de leefstijlverandering als de verzuimverandering, niet kunnen uitsluiten, kunnen we niet spreken van een causale relatie. Het feit dat deze prospectieve studie de gevonden associaties tussen leefstijl en verzuim uit ons eerdere dwarsdoorsnedeonderzoek bevestigt, maakt het bestaan van een verband wel aannemelijker.

Literatuurverwijzing: Koenders, P.G., & Deursen, C.G.L. van (2009). Minder verzuim bij verbetering leefstijl .

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-06-A48 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving