Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet? (2020)

Artikel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van december 2020. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hierin wordt nadrukkelijk benoemd dat gemeenten een gezonde leefomgeving moeten nastreven. Dit biedt ruimte om sport en bewegen een plek te geven in de lokale omgevingsvisies.

Literatuurverwijzing: Noordzij, J.M., Schots, M., Prins, R.G., & Stevens, V. (2020, december). Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?. Sport & Gemeenten 68 (pp. 34-37)

Omschrijving