Spring naar content
Terug naar de kennisbank

MKBA speeltuinen (2020)

een onderzoek naar de kosten en baten van speeltuinen in Nederland

Organisatie(s): Ecorys

Het NUSO heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke meerwaarde voor speeltuinen en een benodigde basisfinanciering voor speeltuinen. Ecorys beantwoordt in het onderzoeksrapport de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is de hoogte van een benodigde basisfinanciering voor speeltuinen in Nederland?
  • Wat is de maatschappelijke meerwaarde van het speeltuinwerk in Nederland?
Literatuurverwijzing: Ecorys (2020). MKBA speeltuinen: een onderzoek naar de kosten en baten van speeltuinen in Nederland. Rotterdam: Ecorys.

Omschrijving