Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mobiliteit en de coronacrisis (2020)

effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken en een derde van mensen die vaker op afstand vergaderen, verwacht dit in de toekomst te blijven doen. Ook denkt een op de vijf Nederlanders vaker te gaan lopen of de fiets te pakken. Er is ook onderzoek gedaan naar activiteiten buitenshuis, waarbij sporten buitenshuis een van de onderdelen is. 

Literatuurverwijzing: Haas, M. de, Hamersma, M., & Faber, R. (2020). Mobiliteit en de coronacrisis: effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Omschrijving