Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mobiliteit en verkeersveiligheid bij ouderen (2019)

het perspectief van ouderen en professionals in zorg en welzijn

In het rapport van BeterOud dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is geschreven, staan de volgende aanbevelingen: 

  • Een holistische benadering van mobiliteit is gewenst. Het is belangrijk om naar het leven van de oudere als geheel te kijken. In het leven van de oudere komen de verschillende domeinen zoals zorg, welzijn, sport, wonen en verkeer samen.
  • Zowel ouderen als professionals en mantelzorgers merken op dat zij moeite hebben met de onduidelijkheid over maatregelen en beleid rond rijbewijs, elektrisch fietsen en elektrisch rijden.
  • Men heeft behoefte aan kaders om gesprekken te voeren over het wel of niet blijven rijden. Ouderen en professionals geven aan behoefte te hebben aan meer (digitale) kennis en informatie over verschillende interventies op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
Literatuurverwijzing: Bouwman, T., Delmée, L., & Michgelsen, J. (2019). Mobiliteit en verkeersveiligheid bij ouderen: het perspectief van ouderen en professionals in zorg en welzijn. Utrecht: Beter oud.

Omschrijving