Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mobiliteit voor vrije tijd (2005)

een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbesteding van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 3, verbeteracties

Het onderzoeksproject ‘Mobiliteit voor Vrij Tijd’ gaat over de achtergronden van de knelpunten die mensen met een functiebeperking ervaren op het gebied van mobiliteit (vervoer en toegankelijkheid) bij de actieve vrijetijdsbesteding en de concrete acties die ter verbetering van de huidige situatie kunnen worden ingezet. Dit onderzoek bevat drie deelrapporten. Deelrapport één betreft een literatuurstudie en deelrapport twee een probleemanalyse waarbij informatie verzameld is rondom het thema mobiliteit in relatie tot vrijetijdsbesteding van mensen met een functiebeperking. De conclusies die voortgekomen zijn uit de resultaten van dit onderzoek, hebben geleid tot het formuleren van aanbevelingen die een positieve impuls moeten geven aan de actieve vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkingen. In dit derde deelrapport worden acties benoemd om de geformuleerde aanbevelingen om te zetten in concrete implementatievoorstellen gericht op verbetering van de huidige situatie.

Literatuurverwijzing: Soest, K. van, & Lieshout, G. van (2005). Mobiliteit voor vrije tijd: een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbesteding van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 3, verbeteracties. Hoensbroek: iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving