Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Money media (2014)

Auteur(s): Erik Mensink

De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt: Hoe kan een sportmanager via mediamanagement het engagement van de fans vergroten bij een topsportorganisatie? 

De onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen:

  1. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van media?;
  2. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van sportmedia in relatie tot fanengagement?;
  3. Hoe is de mediaconsumptie over een topsportmerk onder de fans?;
  4. Hoe verhoudt het mediasentiment zich ten opzichte van het fansentiment rondom een topsportorganisatie?;
  5. Wat is de samenhang tussen fansentiment en fanengagement rond het topsportorganisatie?;
  6. Hoe geven we met de samenhang inhoud aan een model voor mediamanagement?

De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.      

Literatuurverwijzing: Mensink, E. (2014). Money media. Groningen: Sport Management Institute.

Omschrijving