Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2017 (2018)

De Monitor Antisemitische Incidenten is een jaarlijks overzicht van antisemitisme in Nederland. De Monitor is samengesteld op basis van meldingen die CIDI ontvangt, meldingen die aan CIDI zijn doorgegeven vanuit andere discriminatiemeldpunten, en antisemitische incidenten die door CIDI zelf worden gesignaleerd. Op basis van de gegevens in de Monitor doet CIDI aanbevelingen omtrent de bestrijding van antisemitisme en analyseert CIDI relevante ontwikkelingen en trends.

In het domein sport registreerde CIDI 5 incidenten in 2017. In 2016 en 2015 waren dat er respectievelijk 9 en 10.

Literatuurverwijzing: Mestrum, N., & Bas, P. van der (2018). Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2017. Den Haag: Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI).

Omschrijving