Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023 (2023)

goede zorg en gezonde leefstijl

Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen in groepen aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Hierbij is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slechte slaapkwaliteit. Deelnemers volgen een GLI programma voor ongeveer twee jaar. Na een intake is er een behandelfase (van circa negen maanden) en een onderhoudsfase (van circa vijftien maanden).

Het RIVM monitort de landelijke implementatie van de GLI-programma’s. De GLI-monitor maakt gebruik van landelijke declaratiegegevens via Vektis en van gegevens uit het GLI-register. Voor deze factsheet zijn gegevens gebruikt die tot en met 31 december 2022 bekend waren. Deze gegevens gaan over alle GLI-programma’s die tot en met 2022 in het basispakket zaten: BeweegKuur, CooL, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSiB).

Literatuurverwijzing: (2023). Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023: goede zorg en gezonde leefstijl. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving