Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2011 (2012)

rapportage 4-meting 1e tranchegemeenten, 3 meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. Na het inleidende hoofdstuk presenteren de auteurs in hoofdstuk 2 het aantal gerealiseerde fte per 1 januari 2012 van de eerste tranchegemeenten. In hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken van de tweede tranchegemeenten getoond. In hoofdstuk 4 komen de derde tranchegemeenten aan de orde. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van de vierde tranchegemeenten weer. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies van de vier metingen gepresenteerd. De bijlagen bevatten een aantal tabellen met resultaten per gemeente van de vier tranches en de vragenlijst. Omdat de tabellen erg lang zijn, is ervoor gekozen om deze in de bijlagen op te nemen.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den, Heijkoop, C., & Jong, M. de (2012). Monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2011: rapportage 4-meting 1e tranchegemeenten, 3 meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten. Amersfoort: BMC Onderzoek.

Omschrijving