Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 (2018)

In deze derde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht in 2017 teruggeblikt. Jongeren Op Gezond Gewicht kan door middel van deze monitor behaalde resultaten laten zien en waar nodig bijsturen om de doelen voor 2020 te behalen. Voor de monitor is gebruikgemaakt van gegevens van Jongeren Op Gezond Gewicht, enquêtes onder de JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers, voortgangstools en gegevens van derden. Jongeren Op Gezond Gewicht heeft ook in 2017 middels drie programma’s gewerkt: de ‘JOGG-aanpak’, de ‘Gezonde Omgeving’ en ‘Communicatie en Marketing’. Het totale budget is in 2017 ten opzichte van 2015 en 2016 met 0,9 miljoen euro toegenomen tot 5,4 miljoen euro. Jongeren Op Gezond Gewicht slaagt erin de thema’s overgewicht en gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen, te agenderen en partijen te enthousiasmeren om te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. JOGG-gemeenten werken lokaal aan een integrale aanpak om gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. Het doel van Jongeren Op Gezond Gewicht, het werken aan een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl voor tenminste 1 miljoen kinderen en jongeren in 2020, is in zicht. Of het tweede doel van Jongeren Op Gezond Gewicht in zicht is – een stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 JOGG-gemeenten – moet blijken uit de trendanalyse die RIVM op basis van de Gezondheidsenquête in het najaar van 2018 uitvoert.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas, V., & Poel, H. van der (2018). Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-533 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving