Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing (2019)

In deze vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in 2018 teruggeblikt. Het doel van de monitor is om te laten zien waar door de landelijke organisatie en door JOGG-gemeenten in 2018 op ingezet is, en tot welke resultaten dit heeft geleid. JOGG kan aan de hand van deze monitor behaalde resultaten laten zien, op basis daarvan bijsturen om de doelen voor 2020 te behalen en de informatie uit de monitor als input gebruiken voor de plannen voor de periode 2020-2025. Voor deze monitor is gebruikgemaakt van informatie en registraties van JOGG, vragenlijsten onder JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers, voortgangstools en gegevens van derden.

In dit document worden de resultaten die door JOGG in 2018 zijn behaald in kort bestek beschreven. Dit geeft een blik op de belangrijkste resultaten van de vierde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht. Vervolgens wordt door middel van een beschouwing op de resultaten gereflecteerd.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas, V., & Singh, A.S. (2019). Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-601 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving