Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor kindermarketing voeding (2019)

meting 2018-2019

In de periode november 2018 tot en met augustus 2019 heeft Panteia geïnventariseerd in welke mate kinderen met reclame voor voedingsmiddelen in aanraking (kunnen) komen en in hoeverre de geïnventariseerde reclames lijken te voldoen aan de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) in de Nederlandse ReclameCode (NRC). Tevens is gekeken naar de vraag in hoeverre de getoonde voedingsproducten voldoen aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum Nederland, namelijk de ‘Schijf van Vijf’.

In de monitor zijn zowel media als de fysieke omgeving gericht op kinderen in beeld gebracht, bijvoorbeeld via recreatievoorzieningen en sportevenementen

Literatuurverwijzing: (2019). Monitor kindermarketing voeding: meting 2018-2019. Panteia.

Omschrijving