Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

resultaten module ouderen 2011

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne ’30minutenbewegen’ en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting ouderen. Het doel ten aanzien van de setting ouderen is drieledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in organisaties die zich richten op beweegstimulering bij ouderen en mensen met een chronische ziekte. Ten tweede wordt de bekendheid en inzet van projecten en -producten gericht op beweegstimulering bij ouderen in kaart gebracht. Ten slotte wordt de bekendheid en inzet van projecten specifiek gericht op valpreventie van ouderen in kaart gebracht. Naast setting ouderen zijn ook de settingen gemeenten, onderwijs en werk onderzocht.

Literatuurverwijzing: Knaap, E.T.W. van der, Stege, J.P., Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module ouderen 2011. Leiden: TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0015 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving