Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

resultaten module gemeenten 2011

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne ’30minutenbewegen’ en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting gemeenten. Het doel van de monitor ten aanzien van de setting gemeenten is tweeledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in de implementatie van het NASB in gemeentelijk beleid. Ten tweede wordt de bekendheid en inzet van NASB projecten en producten in kaart gebracht. Naast de setting gemeenten zijn ook de settingen werk, onderwijs en ouderen onderzocht.

Literatuurverwijzing: Stege, J.P., Knaap, E.T.W. van der, Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module gemeenten 2011. Leiden: TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0015 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving