Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2008)

resultaten 2007

In het najaar van 2007 zijn wensen, behoeften, kennis van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en kennis van succesvolle beweeginterventies bij professionals in het werkveld van Sport en Bewegen onderzocht. TNO Kwaliteit van Leven heeft verschillende professionals in de sectoren zorg, sport, wijk en school benaderd met een elektronische vragenlijst. Belangrijke uitkomsten zijn de grote behoefte aan ondersteuning en de hoge mate waarin professionals beweeginterventies en methoden kennen.

Literatuurverwijzing: Chorus, A.M.J., & Stubbe, J.H. (2008). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten 2007. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving