Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015)

voortgangsrapportage 2015

In deze voortgangsrapportage zijn de activiteiten en resultaten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl over 2015 beschreven en geanalyseerd. Als basis daarvoor is een monitoringsmodel gebruikt waarbij systematisch wordt gekeken naar de inzet van middelen, de daarmee gerealiseerde activiteiten en de bereikte prestaties. Vanwege de intensieve samenwerking met andere programma’s en projecten zijn behaalde resultaten zeker niet rechtstreeks en uitsluitend aan de Onderwijsagenda SBGL toe te schrijven. De resultaten van de Onderwijsagenda SBGL worden versterkt door deze samenwerking en de samenwerking vanuit projecten en organisaties die eveneens naar gezond gedrag van leerlingen streven. De Onderwijsagenda SBGL weet in samenwerking met partners veel scholen te bereiken en heeft tot op heden een grote respons opgeleverd. In de periode 2013 tot en met 2015 zijn in totaal 3249 aanvragen voor ondersteuning toegekend waarmee de aandacht voor een gezonde leeromgeving van leerlingen en studenten in enige mate wordt gestimuleerd. De Onderwijsagenda SBGL lijkt er in samenwerking met haar partners steeds beter in te slagen een overzichtelijk en gecoördineerd aanbod naar scholen tot stand te brengen voor gezondheidsbevordering via het onderwijs.

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., Verhoofstad, A., & Lucassen, J.M.H. (2015). Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015: voortgangsrapportage 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-379 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving