Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Sociale veiligheid in het onderwijs 2007 (2007)

meting in het PO en SO, eindrapport

Het eindrapport van de quickscan schoolveiligheid in het PO en SO 2007. Het geeft de resultaten weer van de meting onder schoolleiders in het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (inclusief beperkt aantal scholen waar (ook) voortgezet speciaal onderwijs wordt gegeven), en leraren, ouders en leerlingen binnen deze onderwijstypen. voor het regulier basisonderwijs zijn alle resultaten vergeleken met een meting die in 2003 is verricht. Op vrijwel alle gebieden kan worden geconstateerd dat de veiligheidssituatie verbeterd is. Hiermee samenhangend is te zien dat door de scholen ook meer beleid op dit gebied wordt gevoerd.

Literatuurverwijzing: Aarsen, E. van, & Hoffius, R. (2007). Monitor Sociale veiligheid in het onderwijs 2007: meting in het PO en SO, eindrapport. Leiden: Ministerie van OCW, Directie PO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SOCKL-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving