Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030' (2023)

voortgangsrapportage 2023

Ondanks toegenomen beleidsaandacht is sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. De kloof in de wekelijkse sportdeelname tussen mensen met en zonder beperking is de afgelopen 20 jaar onverminderd groot. Het Mulier Instituut volgt daarom de ontwikkelingen in de gehandicaptensport tot en met 2030.

SP, GroenLinks en D66 willen met tien oplossingen deze kloof dichten. Zij vroegen de minister van Langdurige Zorg en Sport de voortgang daarbij te laten monitoren. Van die monitoring is nu het eerste rapport verschenen.

Organisaties doen al veel
Organisaties in de gehandicaptensport zetten zich vaak al jaren in om sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend te maken. Zij werken aan oplossingen voor onder meer vindbaarheid en bekendheid, vervoer, sporthulpmiddelen en gelijkwaardigheid van de paratopsport.

Voor de monitoring gebruiken de onderzoekers 2023 als begin. Maar dat is dus geen nulpunt. Het doel is te laten zien wat mensen met een beperking zelf merken van de tien maatregelen.

Veel voortgang, maar nog te weinig samenwerking
Er wordt al veel voortgang geboekt op de oplossingen voor belemmeringen die mensen met een beperking ervaren bij sport en bewegen. Dat blijkt uit dit eerste rapport van de monitor.

Een structurele belemmering blijkt dat er onvoldoende afstemming en samenwerking is tussen uitvoeringsorganisaties. Dit bevordert de realisatie van de oplossingen niet.

Eerste voortgangsrapportage in reeks tot en met 2030
Dit is de eerste voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in de gehandicaptensport. Het Mulier Instituut monitort jaarlijks de voortgang op de ambitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’.

Via verschillende methoden wordt input verzameld over proces, de resultaten en de impact. Voor deze rapportage waren dat een belronde onder betrokken uitvoeringsorganisaties, registratiedata, desk- en literatuuronderzoek en een peiling onder buurtsportcoaches. De onderzoekers werken ook samen met een klankbordgroep van mensen met ervaringskennis over leven met een beperking.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Meijde, L. van der, Gómez Berns, A., & Sparreboom, C. (2023). Monitor ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030': voortgangsrapportage 2023. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1017 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-1018 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving