Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' (2019)

voortgangsrapportage november 2019

339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of het bedrijfsleven. 65 gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitvoering van een lokaal of regionaal sportakkoord met behulp van een uitvoeringsbudget.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In deze rapportage brengt het Mulier Instituut de gepleegde inspanningen in het eerste jaar van het Nationaal Sportakkoord in beeld. 

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., Pulles, I., & Poel, H. van der (2019). Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland': voortgangsrapportage november 2019. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-639 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving