Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor sportbeleid 2023 (2024)

Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit en wáár we wanneer willen zijn. Voor bewegen is er wel een langetermijndoel. Maar het is niet in kaart gebracht hoe we daar kunnen komen. Dit blijkt uit de Monitor Sportbeleid 2023 van het Mulier Instituut.

Voor bewegen is het doel: in 2040 voldoet drie kwart van de bevolking aan de beweegrichtlijnen. Voor het sportbeleid is het wenselijk om na te denken over een vergelijkbaar gekwantificeerd doel.

Ontwikkelingen in de periode 2018-2023
Belangrijk in het nationale sportbeleid in de periode 2018-2023 was het sluiten van het Nationaal Sportakkoord in 2018, en een tweede sportakkoord eind 2022. In het verlengde daarvan zijn in vrijwel alle gemeenten lokale akkoorden gesloten. Daarmee bundelen overheden, sportorganisaties en bedrijven hun krachten voor ambities op zes deelterreinen. Zoals vaardig in bewegen, verduurzaming van het sportvastgoed en inspirerende topsport.

Verder is de periode getekend door een aantal crises, zoals de coronacrisis, de energiecrisis en diverse integriteitskwesties. De Rijksoverheid heeft daarbij de verantwoordelijkheid genomen om de sportsector overeind te houden. Naar aanleiding van een advies van NLsportraad is een verkenning gestart om deze publieke verantwoordelijkheid in een Sportwet vast te leggen.

Uitdagingen voor komende kabinetsperiode
De uitdagingen voor de komende kabinetsperiode zijn:

  • de uitvoering van de herijkte (lokale) sportakkoorden;
  • de aandacht voor sport en bewegen borgen in een nieuw regeerakkoord;
  • een langetermijndoel formuleren voor het sportbeleid en
  • onderbouwde aanpakken ontwikkelen om de gestelde doelen voor bewegen en sport in 2040 te halen.

Monitor Sportbeleid 2023
De Monitor Sportbeleid 2023 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het landelijke sportbeleid in de periode 2018-2023. De Monitor beschrijft de ontwikkelingen:

  • op het vlak van wet- en regelgeving en bij de belangrijkste spelers in het sportbeleidslandschap;
  • in de accommodatie van sport;
  • in de organisatie van de sport;
  • in diverse vormen van sport;
  • in verstoringen van de sport (corona- en energiecrisis, integriteitskwesties).

Tot slot gaat de Monitor in op de uitdagingen voor het sportbeleid voor de lange termijn (2040), de komende kabinetsperiode en het komende jaar (2024).

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, & Pulles, I. (2024). Monitor sportbeleid 2023. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1020 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving