Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021 (2022)

registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

Incidenten van slaan, schoppen, bijten, uitschelden, kleineren, duwen en trekken kwamen in 2021 vaker voor tijdens sportwedstrijden dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de vierde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

In de periode 2017-2020 vonden deze negatieve gedragingen in 32 tot 42 procent van de wedstrijden incidenteel plaats. In 2021 was dat in 51 procent van de wedstrijden. Dat jaar hebben we vanwege lockdowns alleen wedstrijden aan het begin van het seizoen geobserveerd. Ondanks dat de prijzen dan nog niet worden verdeeld, waren er dus meer incidenten.

Verreweg het meeste wedstrijdgedrag is positief: toch is net als voorgaande jaren het overgrote deel van het gedrag van teamsporters tijdens wedstrijden positief. Meer dan 90 procent van de gedragingen wordt als positief beoordeeld.

Bij de meeste teamsporten nam het aantal als sportief beoordeelde wedstrijden de afgelopen jaren toe. Bij basketbal, handbal, waterpolo en zaalvoetbal lijkt dit zelfs een trend te zijn. In 2021 lijkt deze toename bij een aantal sporten (onder meer hockey en voetbal) te zijn gestagneerd.

Bij meeste wedstrijden weinig negatief gedrag tegen scheidsrechter: bij het merendeel van de wedstrijden (65 procent) is de afgelopen jaren niet of nauwelijks sprake van ongewenst gedrag tegen de scheidsrechter. Dit percentage is in deze periode ongeveer gelijk gebleven. Dit jaar lag het met 67 procent iets boven het gemiddelde.

Het gedrag van de scheidsrechter wordt in 91 procent van de wedstrijden als onpartijdig beoordeeld. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Jaarlijks onderzoek met SportklimaatApp: het Mulier Instituut onderzoekt jaarlijks het wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport. Hiervoor worden observaties geregistreerd in de SportklimaatApp.

Inmiddels zijn er (sinds 2017) 201.873 sportieve en onsportieve gedragingen geregistreerd tijdens 1.448 wedstrijden in de amateursport. In deze vierde monitor vergelijken we de resultaten met die van de eerste, tweede en derde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., Geurink, N., & Stevens, V. (2022). Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021: registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-809 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving