Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor sportuitgaven gemeenten 2018 (2019)

een overzicht van de uitgaven in 2018 en de uitbesteding van sporttaken

Het Mulier Instituut volgt vanaf 2015 de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport en rapporteert hier jaarlijks over. Het voorliggende rapport is de vijfde rapport in de reeks ‘Monitor sportuitgaven gemeenten’.

Voor dit vijfde rapport worden de uitkomsten van 2018 met 2017 vergeleken. Er wordt dieper ingegaan op de betekenis van de financiële categorieën voor de inrichting van de sport in een gemeente in relatie tot het wel of niet uitbesteden van taken door een gemeente.

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den, & Eldert, P. van (2019). Monitor sportuitgaven gemeenten 2018: een overzicht van de uitgaven in 2018 en de uitbesteding van sporttaken. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-656 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving