Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoren en evalueren van het werk van buurtsportcoaches (2022)

factsheet 2022/15

Monitoren en evalueren is een vast onderdeel geworden van de taken van buurtsportcoaches. Werkgevers en buurtsportcoaches vinden het om verschillende redenen belangrijk, en de meesten zien in dat het kan helpen bij het verbeteren en bijsturen van hun eigen werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Niet iedereen tevreden over monitoren en evalueren
Nog niet alle buurtsportcoaches en werkgevers zijn tevreden over het monitoren en evalueren binnen de eigen organisatie. Het gaat te vaak over verantwoorden, en de manier waarop gegevens kunnen worden verzameld is niet altijd even efficiënt.

Verschillen in welke gegevens worden bijgehouden
Buurtsportcoaches en werkgevers houden verschillende gegevens bij over de inzet en resultaten van het werk van buurtsportcoaches, van bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan activiteiten (82% van de buurtsportcoaches houdt dit bij) tot doorstroom van deelnemers naar structureel aanbod (37%). Excel lijkt het meest gebruikte middel om monitoringgegevens bij te houden.

Nog veel behoefte aan ondersteuning
81 procent van de buurtsportcoaches en 72 procent van de werkgevers heeft behoefte aan ondersteuning bij monitoren en evalueren. Veel genoemd worden:

  • Hoe kun je op een efficiënte manier gegevens verzamelen?
  • Hoe bepaal je welke gegevens je het best kunt bijhouden?
  • Hoe bepaal je wat de resultaten zeggen over het achterliggende doel?

Onderzoek onder buurtsportcoaches en werkgevers
Deze resultaten zijn gebaseerd op peilingen onder buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches in 2022.

Literatuurverwijzing: Gómez Berns, A., & Stam, W. van (2022). Monitoren en evalueren van het werk van buurtsportcoaches: factsheet 2022/15. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving