Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid (2024)

een toolbox voor gemeenten

Het is voor gemeenten belangrijk om hun beleid op het gebied van buitenspelen te monitoren en te evalueren. Zo weten ze of ze hun doelen halen of nog moeten bijsturen. Het Mulier Instituut heeft daarom een Toolbox Buitenspelen ontwikkeld. Gemeenten krijgen daarmee handvatten om hun buitenspeelbeleid te monitoren en te evalueren.

Zes thema’s om in de gaten te houden
De Toolbox Buitenspelen bestaat uit zes thema’s:

  • Veiligheid en staat van de speelplekken: zijn ze veilig en schoon?
  • Inrichting en gebruik van de speelplekken: is er genoeg variatie en zijn ze uitdagend?
  • Ligging en aantal speelplekken: zijn er genoeg speelplekken en zijn die niet te ver weg?
  • Sociale omgeving: vinden ouders en buurtgenoten buitenspelen belangrijk?
  • Status van de wijk of buurt: is de omgeving veilig, schoon en uitnodigend?
  • Hoeveelheid buitenspelen: hoe vaak spelen kinderen buiten?

Indicatoren, databronnen en meetinstrumenten per thema
Voor elk thema staan in de Toolbox indicatoren waarmee gemeenten hun buitenspeelbeleid kunnen monitoren en evalueren. Per indicator staat welke databronnen en meetinstrumenten er beschikbaar zijn. Zo krijgen gemeenten inzicht in welke data er mogelijk al beschikbaar zijn. En in welke meetinstrumenten ze kunnen inzetten om zelf nieuwe data te verzamelen.

Blijvend in ontwikkeling
Onderzoek is gedaan naar de indicatoren en beschikbare databronnen en meetinstrumenten. Maar het kan natuurlijk zijn dat er indicatoren, databronnen of meetinstrumenten ontbreken. De Toolbox Buitenspelen wordt daarom verder ontwikkeld.

Toolbox gebaseerd op meerdere soorten onderzoek
De indicatoren zijn geformuleerd op basis van literatuuronderzoek, aangevuld op basis van gesprekken met gemeenteambtenaren en onderzoekers met verschillende expertises. De databronnen en meetinstrumenten zijn in kaart gebracht via ‘deskresearch’, aangevuld op basis van gesprekken met onderzoekers met kennis over dataverzameling op het gebied van buitenspelen.

Literatuurverwijzing: Tije, T. ten, Willeboordse, M., Rauws, R., & Singh, A.S. (2024). Monitoring en evaluatie van buitenspeelbeleid: een toolbox voor gemeenten. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1019 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving