Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoring sportakkoord (2019)

start lokale sportakkoorden

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. De implementatie van het akkoord loopt langs drie lijnen, de nationale, de lokale en de sportlijn. Deze rapportage is de eerste voortgangsrapportage, die alleen betrekking heeft op de eerste stappen die zijn gezet in de lokale lijn en brengt de cijfers bijeen met betrekking tot de eerste ronde aanvragen in het kader van de ondersteuningsregeling voor lokale sportakkoorden. De lokale lijn focust op het breder verankeren en duurzaam versterken van sport en bewegen als doel en middel in de samenleving. Met nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal (of regionaal) niveau moet met gezamenlijke inzet, budgetten en energie aan gedeelde ambities worden gewerkt.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., & Poel, H. van der (2019). Monitoring sportakkoord: start lokale sportakkoorden. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-625 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving