Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitorplan Sportakkoord II (2023)

versie 1; juni 2023

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de partners hier tussentijds op bijsturen’. Monitoring vormt daarmee het hart van de ‘kennis gedreven aanpak’ van het Sportakkoord II. Daarnaast heeft monitoring de functie om uitspraken te kunnen doen over de opbrengsten van het beleid, zodat ook de Tweede Kamer daarover kan worden geïnformeerd. De Kamer heeft behoefte om inzicht te krijgen in de concrete uitkomsten van het Sportakkoord. Het Mulier Instituut monitort daarom de voortgang. In dit monitorplan is te lezen hoe de monitoring eruit gaat zien.

Literatuurverwijzing: Hoogendam, A., & Kusters, A. (2023). Monitorplan Sportakkoord II: versie 1; juni 2023. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-990 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-1030 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2023
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  33 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):