Spring naar content
Terug naar de kennisbank

MOOI in beweging - Strategisch plan (2023)

wicked problem 2: Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorisch vaardigheden nemen af. Hun snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen verminderen. Hierdoor krijgen ze minder plezier bij het sporten en bewegen en hebben ze minder zelfvertrouwen. Ze zijn minder gezond, zowel nu als op latere leeftijd. Hoeveel kinderen en jongeren bewegen en sporten hangt af van de thuissituatie, de buurt en de school. Dat vraagt om een integrale aanpak. Een belangrijke factor hierbij is dat veel tijd achter computerschermpjes wordt doorgebracht, waardoor er minder wordt bewogen. Dit onderwerp heeft voor kinderen, ouders, verzorgers en beleidsmakers meer prioriteit nodig. Het probleem groeit en we moeten investeren in de toekomst van onze samenleving. Hoe kunnen we het tij keren?

Literatuurverwijzing: Boekelder, S., Stok, G. van der, & Hoofwijk, M. (2023). MOOI in beweging - Strategisch plan: wicked problem 2: Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving