Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motiverend coachen in de sport (2017)

Sportcoaches doen er goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan te wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen. Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs in dit boek dat sportcoaches een dergelijke motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters, met name, hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfrelflectie en bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de dagelijkse coachpraktijk, verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema’s zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod. Door het boek heen wordt duidelijk dat als sportcoaches investeren in de vitamines voor groei, dit niet enkel de ontwikkeling van hun sporters ten goede komt, maar ook hun eigen coachplezier.

Literatuurverwijzing: Aelterman, N., Muynck, G.J. De, Haerens, L., Broek, G. Vande, & Vansteenkiste, M. (2017). Motiverend coachen in de sport. Leuven: Acco.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0131 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving