Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen (2019)

Organisatie(s): De Haagse Hogeschool

Infographic over motorische vaardigheid. Met:

  • de huidige stand van zaken op landelijk gebied,
  • motorische vaardigheid per provincie,
  • motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen 2016 ten opzichte van 2006 en 
  • de relatie tussen motorische vaardigheid en gezondheidsparameters.

In dit infographic ook aandacht voor aanbevelingen voor het verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen.

Literatuurverwijzing: De Haagse Hogeschool (2019). Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

Omschrijving