Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Movement and cognition (2014)

the relationship between gross motor skills, executive functioning, and academic achievement in children with learning disorders

Auteur(s): Marieke Westendorp

Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in de grove motorische ontwikkeling en de mogelijke relaties tussen de grove motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling (executieve functies en schoolprestaties) van kinderen met leerproblemen in het speciaal basisonderwijs in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Op basis van de resultaten van het proefschrift volgt een aantal praktische implicaties. Aan de leerkrachten bewegingsonderwijs wordt aanbevolen specifieke aandacht te besteden aan het ontwikkelen van grove motorische vaardigheden tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Hierbij is het van belang rekening te houden met niveauverschillen van de kinderen door oefeningen op verschillende niveaus aan te bieden en door kinderen individueel en specifieke feedback te geven. De resultaten onderstrepen het belang van een goede grove motorische ontwikkeling en daarmee het belang van kwalitatief goed bewegingsonderwijs voor kinderen.

Literatuurverwijzing: Westendorp, M. (2014). Movement and cognition: the relationship between gross motor skills, executive functioning, and academic achievement in children with learning disorders. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO MOTL-016 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0078 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving