Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen (2005)

Door het Onderzoekscentrum Body@Work TNO VUmc is een literatuuronderzoek verricht naar de beschikbaarheid en effectiviteit van BRAVO-leefstijlinterventies die relevant zijn voor de bedrijfsarts. Hierbij heeft het onderzoek zich om praktische redenen beperkt tot Bewegen.

Literatuurverwijzing: Proper, K., Bakker, I., & Overbeek, K. van (2005). Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen. Amsterdam: Body@Work TNO-VUmc.

Omschrijving