Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid (2020)

zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

Bouwman deed onderzoek aan de VU naar het bestaande aanbod van eenzaamheidsinterventies voor ouderen. Door 119 internationale studies over eenzaamheidsinterventies te bestuderen, hebben Bouwman en collega’s in beeld gebracht welke werkzame elementen er in eenzaamheidsinterventies voor komen. Het resultaat is een indeling in 7 werkzame elementen:

  1. Bezigheden;
  2. Ontmoeten;
  3. Praktisch ondersteunen;
  4. Betekenisvol contact;
  5. Sociale vaardigheden;
  6. Realistische verwachtingen;
  7. Betekenisvolle rollen. 
Literatuurverwijzing: Bouwman, T., & Tilburg, T.G. van (2020). Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 51

Omschrijving