Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar een gezonde stad te voet (2020)

Kiezen voor lopen heeft alleen maar voordelen. Voor de stad, voor de samenleving én voor de wandelaar zelf. Toch wordt de voetganger nogal eens vergeten bij de inrichting van de openbare ruimte. Uit onderzoek in opdracht van het College van Rijksadviseurs blijkt dat lopen in stedelijke gebieden aan populariteit kan winnen door de kwaliteit van een wandeling te vergroten. Deze publicatie laat zien wat meer ruimte voor lopen kan opleveren voor vier heel verschillende stadswijken.

Literatuurverwijzing: College van Rijkadviseurs (CRa) (2020). Naar een gezonde stad te voet. Den Haag: College van Rijkadviseurs (CRa).

Omschrijving