Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport) (2020)

onderzoek in het kader van de heroriëntatie van het bestuursmodel van de NTFU

In het bestuursmodel van de NTFU is de verdeling van taken, bevoegdheden, inspraak en verantwoordelijkheden tussen het bestuur, het bondsbureau en de leden vastgelegd. De NTFU is benieuwd naar aanpassingsmogelijkheden van het huidige bestuursmodel, zodat het bestuursmodel toekomstbestendig kan worden vormgegeven.

De NTFU heeft het Mulier Instituut gevraagd om hiernaar onderzoek te doen. Op basis van deskresearch, literatuuronderzoek en een groepsgesprek met sleutelfiguren binnen en buiten de NTFU zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

 1. Wat zijn sterktes en zwaktes van het huidige bestuursmodel van de NTFU?
 2. Hoe ziet de organisatorische context van de NTFU eruit?
 3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het bestuursmodel van de NTFU te optimaliseren?
Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., Reitsma, M., & Hover, P. (2020). Naar een toekomstbestendig bestuursmodel (intern rapport): onderzoek in het kader van de heroriëntatie van het bestuursmodel van de NTFU. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-TB-0003 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-729 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2020
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  46 p. fig. tab. bijl. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):