Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar het decorum? (2011)

een onderzoek naar de districtsbestuurslaag van de KNVB in een veranderende organisatie

Auteur(s): Sélène Brinkhof

Dit onderzoek gaat over de districtsbestuurslaag van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), sectie amateurvoetbal. Naast het landelijke bestuur in Zeist, het bestuur amateurvoetbal, kent de organisatie van de KNVB zes districten met een eigen ‘districtsbestuur’, allen bestaande uit vrijwilligers. Tot 1996 hadden de toenmalige afdelingsbesturen (twintig) autonomie in beleid, budget en uitvoering. De huidige districtsbesturen zijn grotendeels gebonden aan de landelijke kaders. De institutionele theorie en de governancetheorie bieden handvatten de veranderingen en de consequenties voor de interne verhoudingen te begrijpen. De verschillen binnen de bond zijn groot en het is een samenloop van tegenstellingen die de complexiteit verhoogt. Twee discoursen zijn hierbinnen te ontdekken: een verenigingsdiscours en een managementdiscours. Deze doen zich samen voor in de bond en komen ook terug in het traject van bestuurlijke vernieuwing. De veranderingen die de districtsbestuurslaag misschien te wachten staan, hebben in essentie met fundamentelere vraagstukken over sturing, democratie en eigenaarschap te maken. De uitdaging voor de KNVB is om de complexiteit en invloeden vanuit beide discoursen te erkennen en hier een goede balans en toegevoegde waarde in te vinden in de huidige en toekomstige organisatie; op het niveau van de structuur, de verschillende geledingen en de individuele vrijwilligers waaronder de districtsbestuurders.

Literatuurverwijzing: Brinkhof, S.R.A. (2011). Naar het decorum?: een onderzoek naar de districtsbestuurslaag van de KNVB in een veranderende organisatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving