Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naleving leeftijdsgrens alcohol in sportkantines van Nederlandse sportbonden en zaalsporten (2017)

In dit onderzoek wordt de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol inzichtelijk gemaakt bij verschillende Nederlandse sportbonden die het meest relevant zijn voor jongeren, namelijk de

  • Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond,
  • Koninklijke Nederlandse Hockey Bond,
  • Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en
  • Nederlandse Volleybal Bond.

Hoofdvraag:

  • In hoeveel procent van de aankooppogingen kunnen jongeren van 17 jaar oud géén alcoholhoudende dranken kopen bij sportkantines onder verantwoording van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en bij sportkantines van sportzalen waar (o.a.) volleybal wordt beoefend?

Deelvragen:

  • In hoeveel procent van de aankooppogingen bij deze sportkantines wordt er naar leeftijd en/of een geldig legitimatiebewijs gevraagd (interventies)?
  • In hoeveel procent van de aankooppogingen waarbij interventies worden ingezet wordt de alcoholhoudende drank ook daadwerkelijk niet verkocht?
Literatuurverwijzing: Schelleman-Offermans, K., & Roodbeen, R. (2017). Naleving leeftijdsgrens alcohol in sportkantines van Nederlandse sportbonden en zaalsporten. Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen.

Omschrijving