Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationaal Sportakkoord: Samen aan de slag met het bewegende kind (2019)

Auteur(s): Geert Geurken

Op 29 juni 2018 hebben VWS,VNG/VSG en NOC*NSF als hoofdondertekenaars het Nationale Sportakkoord ondertekend: “Sport verenigt Nederland”. Het doel van dit Sportakkoord is dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het Sportakkoord, dat door tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven mee is ondertekend, bestaat uit zes deelakkoorden.De deelakkoorden zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, topsport die inspireert en het deelakkoord van jongs af aan vaardig in bewegen.

Literatuurverwijzing: Geurken, G. (2019, februari). Nationaal Sportakkoord: Samen aan de slag met het bewegende kind.

Omschrijving